Kluge og Håmsø bistår miljøene på Innovation Dock

Kluge Advokatfirma har spisskompetanse og lang erfaring med å bistå gründerbedrifter, sammen med Håmsø Patentbyrå inngår de partnerskap med Innovation Dock, og nå flytter de inn på APACHE i Sandnes.

Av

Innovation Dock

Foto

Innovation Dock

F.v. Kyrre Tangen Andersen (Kluge Advokatfirma), Krister Mangersnes (Håmsø Patentbyrå), Pia Warland (Innovation Dock), Camilla Grytten (Kluge)

Økt behov for juridisk bistand

Et oljeavhengig næringsliv og fall i oljeprisen har ført til at behovet for innovasjon og omstilling har økt. Vi trenger flere bein og stå på både nasjonalt og regionalt, og på Vestlandet vokser det frem spennende selskap som tar i bruk kunnskap og erfaringer fra oljesektoren inn i felter som bidrar til nye løsninger. Store satsinger på bl.a. nyutvikling fører med seg økt behov for bistand når det kommer til sikring av rettigheter. Mange er usikre på hvordan en går frem for å beskytte selskapets verdier, og hvorfor dette er så viktig å gjøre tidlig i etableringsfasen. Som gründer er det mye å holde styr på, og flere oppstartsselskap har behov for profesjonell rådgivning på et tidlig stadium. Ved å legge til rette for at næringsliv og gründere kobles tettere sammen i det daglige får selskapene også raskere hjelp som gjør at flere kan unngå typiske gründer-feller.

Effekten av samarbeid som dette bidrar til kompetanseheving og deling i innovasjonsmiljøene, samtidig får støtteapparatet rundt gründere førstehåndsinnsikt i trender og teknologisatsinger som er med på å forme fremtidens marked

Pia Warland, daglig leder ved Innovation Dock

På gründernes premisser

Gjennom støtte til Innovation Dock og Fauna Eksperimentet, samt fast kontorplass på Innovation Dock vil samarbeidet med Kluge og Håmsø gi stor verdi til leietakere og deltakere i Innovation Docks programmer. Den sterke koblingen mellom partnerne og deres faste tilstedeværelsen i økosystemet, vil tilgjengeliggjøre kompetanse for gründere, samtidig som det vil føre dem enda tettere på det miljøet de i fellesskap ønsker å bistå. –  Det er viktig at vi nå tenker litt annerledes når det kommer til støtteapparatet rundt gründerne. Kompetansen vår vil nå være tettere på selve økosystemet, og finnes der gründeren er – på deres premisser, forteller Camilla Grytten, partner i Kluge Advokatfirma.

En pakke hvor advokatfirma og patentbyrå jobber integrert og sømløst tilrettelegger for et dynamisk samarbeid, hvor økosystemet får tilgang på faglig støtte og rådgivning tilpasset ulike faser av oppstartsreisen. Nettverkene på Innovation Dock kan nå se frem til speed-dating, digitale eventer og meetups med partnerne.

Om Kluge og Håmsø

Kluge har kontorer i Stavanger, Oslo og Bergen. Kluges Stavangerkontor er det største advokatkontoret i Rogaland, med cirka femti personer. Kluge er det eneste av de nasjonale advokatfirmaene som har hovedkontor i Rogaland. Stort fokus på IPR-relaterte saker, og har en egen avdeling som arbeider utelukkende med dette.

Håmsø Patentbyrå er et av Norges ledende rådgivningsfirmaer innen immaterielle rettigheter (IP/IPR), og det eneste patentbyrået med hovedkontor i Rogaland. Financial Times' forskningspartner Statista rangerte nylig Håmsø Patentbyrå som det 8. beste patentbyrået i Europa.

Thanks! You will hear from us soon!
Oops! Something went wrong while submitting the form.