Lanserer digitalt program innen bærekraftig forretningsutvikling

Har du har en innovativ forretningsmodell, eller egen virksomhet som du ønsker å gjøre mer bærekraftig? Fauna Eksperimentet kan være noe for deg! Søk opptak innen 16. august.

July 8, 2020

Av

Editor

Foto

Line Owren Fotografi

Initiativtagerne: Tore Gjedebo og Siw Gjedebo. (Foto: Line Owren Fotografi)

Nytt program innen bærekraftig forretningsutvikling

Tar du ansvar og har forstått at en bærekraftig forretningsmodell er fremtiden? Investore og Innovation Dock lanserer program innen bærekraftig forretningsutvikling, gjennom Fauna setter vi av opptil 2 millioner kroner årlig til sirkulær finansiering direkte til selskapene som deltar i programmet.

En changemaker innen bærekraft

Fauna skal være med å endre verdiskapningen i Norge til å bli mer bærekraftig. Det er spesielt viktig å hjelpe og inspirere selskap og mennesker som i dag jobber innen ikke-sirkulære verdikjeder til å bruke dagens kunnskap på en mer bærekraftig måte. Dette skal gjøres gjennom et faglig program kombinert med sirkulære investeringer til de beste idéene. Programmet skal bidra til å åpne opp nettverk og kunnskap for å skape synlig vekst og en Pay-it-forward-kultur for neste generasjon næringsliv. Selskapene tilknyttet Fauna må dele sine erfaringer med andre bedrifter som ønsker å bedre sitt miljøavtrykk og ikke bruke morgendagens ressurser i dag.

Sirkulære investeringer skal muliggjøre at gode idéer får flere bein å stå på, og samtidig skal det forplikte mottaker til å følge sine drømmer. Mottakerne skal også ta synlige grep for å skape en bedre verden gjennom produkter som inspirerer til nye ideér i samfunnet.

Tiltakspakke fra regjeringen kommer Fauna til gode

Næringsminister Iselin Nybø var innom Innovation Dock denne uken, etter at utlysningen om 1,95 millionertil etableringen av Fauna Eksperimentet ble publisert. Tildelingen er en del av statens tiltakspakke for private innovasjonsmiljø, og administreres av Innovasjon Norge. Under besøket på brygga forteller næringsministeren at det er viktig for regjeringen å støtte de kreative miljøene og gründere i krisetider, fordi trykket må opprettholdes rundt økosystemet slik at de ikke forsvinner. Les mer om næringsministerens besøk på Innovation Dock HER.

Hvem står bak?

I juni 2019 startet Tore og Siw Gjedebo arbeidet med å skissere et samfunnsnyttig initiativ med søkelys på bærekraftig forretningsutvikling, og  kjølvannet av Covid19-krisen er behovet for et initiativ som tar sikte på å gjøre morgendagens verdiskaping mer bærekraftig, mer relevant enn noen gang. Gjennom sitt selskap, Investore AS, vil de stille med sirkulære investeringer til bedrifter som deltar i programmet. Siw og Tore vil også stille med sin kompetanse inn i programmet. Tore er en av regionens mest erfarne investorer. Sammen med Siws interesse for design, arkitektur og miljø ønsker han nå sammen med Innovation Dock å styrke morgendagens bærekraftige bedrifter og økosystemet for oppstarts- og vekstselskaper.

Innovation Dock er et coworking space og innovasjonsmiljø som i dag huser over 60 bedrifter og hadde i fjor over 120 selskap gjennom sine kurs og programmer. I løpet av de fem siste årene har det blitt skapt hundrevis av arbeidsplasser og flere hundre millioner i selskapsverdi. I tillegg til sin tilstedeværelse i Stavanger øst utvider de til høsten til Sandnes og dobler kapasiteten. Innovation Dock er et “for impact” selskap som bruker overskudd og tilgjengelige ressurser til å bygge og styrke et økosystem for oppstarts- og vekstselskaper i regionen, og har vært en av de viktigste bidragsyterne i regionen for dette de fem siste årene.

Fasilitatorene. F.v.: Helene Meldahl, Nils-Henrik Stokke, Pia Warland, Nickolas H. Tomasgaard (foto: Line Owren Fotografi)

Hvem kan søke?

Målet med Fauna er å støtte aktører som leverer miljøvennlige og bærekraftige produkter og løsninger med høyt fokus på utnyttelse av design-kompetanse. Arkitektur, miljøbygg, produktdesign, møbeldesign, møbelproduksjon, teknologiutvikling, tekstilproduksjon og matproduksjon er definert som områder av særskilt interesse, men alle oppfordres til å søke om å bli tatt opp i Fauna-programmet. Vi er nemlig på jakt etter flere enn én søker, og vi er på jakt etter flere enn én type søkere!

Selv om vi har et begrenset antall plasser, er det mye mulig at vi har plass til akkurat den forretningsmodellen og virksomheten du driver. Søk før 16. august, så finner vi det ut. Fauna Eksperimentet er nybrottsarbeid, også når det gjelder vårt aller første kull. Hvis beskrivelsene under passer deg, håper vi du søker. Hvis du har andre beskrivelser du mener vil blåse oss av banen – håper vi du forsøker akkurat det.

Du jobber for bærekraftig omstilling. (Hvis du ikke svarer bekreftende på det, trenger du egentlig ikke lese videre.)

Du er på vei til å starte et AS, eller så har du allerede gjort det.

Du jobber 100 % i bedriften, sammen med et team som minimum består av deg selv og én person til.

Dette er jobben din, ikke hobbyen eller noe du skulle ønske kunne bli jobben din en gang.

Du har en skalerbar forretningsmodell og er drevet av en opp-og-frem-vilje, uten at det går på bekostning av klimaet.

Du er klar til å forplikte deg til seks måneder i Fauna-programmet, der du både får kunnskap og deler av din egen med andre.

Du ønsker bistand fra en mentor, uten at du får velge mentoren selv.

Du har egne ressurser, men ønsker bistand og mer kunnskap rundt bærekraftig forretningsutvikling.

Du vil ha et større nettverk med personer som har samme holdning til bærekraftige forretningsmodeller som deg selv.

Du liker at Fauna-programmet er gratis og at vi ikke tar eierskap i bedriften din.

Du synes det er en fordel at vi foretrekker digitale møter foran unødvendige flyreiser.

Du trenger ikke flere punkt på denne listen nå, for du er klar til å komme i gang med søknaden.

https://www.faunaeksperimentet.no/sok

Thanks! You will hear from us soon!
Oops! Something went wrong while submitting the form.